Grono Pedagogiczne 2020/2021

Dyrektor szkoły: mgr Sylwia Benauer
Wicedyrektor: mgr Beata Rosa

mgr Mariola Absalon - język polski

mgr Iwona Achtelik – historia, wos, wdż

mgr Sylwia Adamczyk - chemia

mgr Sylwia Benauer – matematyka

mgr Magdalena Bentkowska - plastyka, zajęcia artystyczne, świetlica

mgr Stanisława Chmielarz – język angielski, zaj. korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia logopedyczne

mgr Elwira Dziwoki – edukacja wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna, rewalidacja, zajęcia teatralne

mgr Mariola Gorczyca - Eedukacja przedszkolna

mgr Mariola Hamerla - edukacja wczesnoszkolna

mgr Anastazja Haratyk - edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki

mgr Mariola Jurczyk - edukacja przedszkolna

mgr Monika Klim- fizyka

mgr Katarzyna Konofał - doradztwo zawodowe

mgr Marcin Krawczyński - edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Beata Krzyżanowska – matematyka, świetlica

mgr Mirela Kurek – pedagog szkolny

mgr Małgorzata Małek – geografia, przyroda, edukacja regionalna, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

mgr Natalia Mandera - religia

mgr Karolina Mizia - edukacja przedszkolna

mgr Ludmiła Pozimski – język angielski, język hiszpański, biologia

mgr Beata Rosa – język niemiecki

mgr Janina Seemann – technika, informatyka

mgr Barbara Szajthauer – muzyka, biblioteka

mgr Arkadiusz Węglorz – wychowanie fizyczne

Miasto Rybnik Miasto Rybnik Opiekun Ucznia Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach