REKRUTACJA DO PIERWSZEJ KLASY rok szkolny 2021/2022

Postępowanie rekrutacyjne do pierwszej klasy naszej szkoły prowadzone będzie przez witrynę

rybnik.elemento.pl

od 22.02.2021r. godz. 8.00 do 12.03.2020r. godz. 15.00.

Wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszenie lub wniosek                                       należy złożyć w sekretariacie szkoły, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji.

 

 

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

pdf
plik pdf - 743 KB

Lista kandydatów nieprzyjętych na rok szkolny 2021/2022

pdf
plik pdf - 528.3 KB

Szkoła podstawowa - zasady naboru 2021

docx
plik docx - 18.5 KB

Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 19/2021

rtf
plik rtf - 122.8 KB

Uchwała 685 Rady Miasta Rybnika

pdf
plik pdf - 285.6 KB

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH rok szkolny 2021/2022


Rodzice dzieci uczęszczających do danego publicznego przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację                    o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie od 11.02.2021r. godz. 8:00 do 19.02. 2021r.godz. 12:00.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych w naszej szkole prowadzone będzie przez witrynę naborową

www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

od 01.03.2021r. godz. 8.00 do 11.03.2021r. godz. 15.00.

Wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców (prawnych opiekunów) wniosek  należy złożyć w sekretariacie szkoły, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji.

Przedszkole - zasady naboru 2021

docx
plik docx - 33.4 KB

Uchwała 684/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnik

pdf
plik pdf - 95.8 KB

Zarządzenie 46/2021 Prezydenta Miasta Rybnika

rtf
plik rtf - 98.6 KB

Oferta placówki

doc
plik doc - 136 KB
Miasto Rybnik Miasto Rybnik Opiekun Ucznia Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach