Dla uczniów i rodziców

Rozkład jazdy autobusu od 18.01.2021 r.

docx
33406

„Szanuj, kochaj, chroń” – broszura Ministerstwa Obrony Narodowej

pdf
547397

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII - oddziały szkolne (klasy 1-8).

Zasady funkcjonowania oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku w okresie ogłoszonego stanu epidemii - aktualizacja na dzień 1 września 2020r.

Zasady funkcjonowania oddziałów szkolnych (klasy 1-8) Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku w okresie ogłoszonego stanu epidemii – obowiązuje od 1 września 2020r.

Bezpieczny powrót do szkół:

pdf
3139889

OŚWIADCZENIE - KONSULTACJE lub ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE W KLASACH 1-3

docx
17833

DEKLARACJA dla rodziców/opiekunów prawnych ucznia

doc
42496

Procedury zgłaszania, rekrutowania i przyjmowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.

pdf
199559

Procedury sprawowania opieki na dziećmi klas I-III-prowadzenia zajęć opiekuńczo wychowawczychod 25 maja 2020r. i zajęć rewalidacyjnych w okresie od 18 maja2020r.

pdf
211765

Procedury bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku

pdf
255122

Procedury sprawnego przepływu informacji obowiązujące na terenie SzkołyPodstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku.

pdf
234991

Procedura postępowania mającana celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły wtrakcie prowadzonych w szkole konsultacji

pdf
223800

Zasady funkcjonowania oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybnikuw okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniemkoronawirusem SARS-CoV-19

pdf
257579

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku

pdf
299577
doc
92160

Zmiany w kursowaniu autobusu w dniu 24.09.2019r.

UMOWA REGULUJĄCA ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Zamieszczamy wzór wniosku dla rodziców, którzy we własnym zakresie zapewniają dojazd dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej i chcieliby z tego tytułu zawrzeć umowę regulującą zwrot kosztów tego dojazdu. Jednocześnie informujemy, że do ustalenia stawki za 1 przejazd będzie brana średnia cena paliwa z dnia 22.08.2019 r. jak w zał. pliku tj. LPG: 1,85 zł/litr, ON: 4,95 zł/litr, Pb95: 5,02 zł/litr.

 

pdf
305943

SEKRETARIAT SZKOŁY CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU        

W GODZINACH 6:30 - 15:30

 

 

Pielęgniarka

Aurelia Oleś

 

Poniedziałek:   ----

Wtorek: 7.45 - 12.45

Środa:   ----

Czwartek:   ----

Piątek: ----

 

 

 

 

 

Opiekun dzieci i młodzieży w drodze do szkoły

Ewa Pańczyk

 

Poniedziałek:   7.30 - 9.00        11.30 - 14.00

Wtorek:           7.30 - 9.00         11.30 - 14.00

Środa:             7.30 - 10.00       13.30 - 15.00

Czwartek:       7.30 - 9.00         11.30 - 14.00

 Piątek:             7.30 - 10.00        12.30 - 14.00

 

 

 

 

 

 

Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska, zachęca do zapoznania się z informacjami na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji narodowej, w tym do zwrócenia uwagi na bazę wypoczynku www.wypoczynek.men.gov.pl
 

doc
86528

UWAGA: zmiana obowiązuje TYLKO w dniu 20.11.2018.

Informujemy, iż w dniu 12.10.18r. dniu wolnym od zajęć dydaktycznych, autobus szkolny będzie kursował według następującego harmonogramu:
- przyjazd kurs nr 1 (7.41 przystanek szkoła),
- powrót z szkoły godzina 9.00.

Zmiany te są podyktowane przez ZSP nr 2 w Rybniku.

Zajęcia dodatkowe 2018/2019

doc
52736

III Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego

pdf
1078371
pdf
476670

Logowanie do portalu Librus

1. Wchodzimy na link:

https://portal.librus.pl/

2. W prawym górnym rogu rozwijamy banerek ZALOGUJ JAKO i wybieramy RODZIC LUB UCZEŃ

Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2018-2019

Szczegółowe informacje Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie znajdują się pod poniższym linkiem:

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/using-joomla

Procedura antysmogowa

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/20120

 

N stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści. 

Rozkład jazdy autobusu szkolnego od dnia 04.09.2018r.

Dobry start - program rzadowy

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu Dobry Start. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie, bez względu na dochody, otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program Dobry Start to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć. Proszę o zapoznanie się ze wspólnym listem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy, Polityki Społeczne, na temat programu rządowego Dobry Start.

https://men.gov.pl/strony/list-minister-edukacji-i-minister-rodziny-do-dyrektorow-szkol.html

pdf
1209705

Dobry start - plakat

pdf
1334207

Dobry start - ulotka informacyjna

RODO

Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny

 

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.

 

Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku z siedzibą w Rybniku, ul. Sportowa 52.

 

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole,
a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

 

Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

Jakie mają Państwo prawa?

Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:

-         wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,

-         poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,

-         przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

 

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

 

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Szkoła, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Szkoły, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Szkoły.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Szkoła przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych,
a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

 

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Szkoła wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Szkoła Podstawowa nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku, ul. Sportowa 52, 44-273 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: gimrybnik@poczta.onet.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 


Zbiórki, zbiórki, zbiórki!

 

Zbieramy żywność dla ludzi i zwierząt, surowce wtórne oraz miedziane monety.

Szczegóły w zakładce SAMORZĄD  UCZNIOWSKI.

Miasto Rybnik Miasto Rybnik Opiekun Ucznia Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach