Dla uczniów i rodziców

Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2023/2024

docx
plik docx - 22.4 KB

Powrót do szkoły

„Szanuj, kochaj, chroń” – broszura Ministerstwa Obrony Narodowej

pdf
plik pdf - 534.6 KB

Bezpieczny powrót do szkół:

Procedury sprawnego przepływu informacji obowiązujące na terenie SzkołyPodstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku.

pdf
plik pdf - 229.5 KB
pdf
plik pdf - 218.6 KB

UMOWA REGULUJĄCA ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Zamieszczamy wzór wniosku dla rodziców, którzy we własnym zakresie zapewniają dojazd dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej i chcieliby z tego tytułu zawrzeć umowę regulującą zwrot kosztów tego dojazdu. Jednocześnie informujemy, że do ustalenia stawki za 1 przejazd będzie brana średnia cena paliwa z dnia 22.08.2019 r. jak w zał. pliku tj. LPG: 1,85 zł/litr, ON: 4,95 zł/litr, Pb95: 5,02 zł/litr.

 

pdf
plik pdf - 470.8 KB
pdf
plik pdf - 298.8 KB

SEKRETARIAT SZKOŁY CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU        

W GODZINACH 6:30 - 15:30

 

 

Pielęgniarka

Aurelia Oleś

 

Poniedziałek:   ----

Wtorek: 7.45 - 12.45

Środa:   ----

Czwartek:   ----

Piątek: ----

 

 

 

 

 

LOGOWANIE DO PORTALU LIBRUS

1. Wchodzimy na link:

https://portal.librus.pl/

2. W prawym górnym rogu rozwijamy banerek ZALOGUJ JAKO i wybieramy RODZIC LUB UCZEŃ

PROCEDURA ANTYSMOGOWA

pdf
plik pdf - 380.7 KB

RODO

Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny

 

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.

 

Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku z siedzibą w Rybniku, ul. Sportowa 52.

 

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole,
a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

 

Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

Jakie mają Państwo prawa?

Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:

-         wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,

-         poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,

-         przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

 

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

 

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Szkoła, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Szkoły, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Szkoły.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Szkoła przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych,
a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

 

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Szkoła wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Szkoła Podstawowa nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku, ul. Sportowa 52, 44-273 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: gimrybnik@poczta.onet.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

Miasto Rybnik Miasto Rybnik Opiekun Ucznia Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach