Oddziały Przedszkolne

Wiosenny konkurs przedszkolny

docx
plik docx - 196 KB

 

 

 

Jadłospis 04-07.05.2021

doc
plik doc - 107 KB

 

 

Lista kandydatów przyjętch i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakfalifikowanych   w postępowaniu rekrutacyjnym

pdf
plik pdf - 1.7 MB
pdf
plik pdf - 2.1 MB

POTWIERDZENIE WOLI - DRUK DO POBRANIA

doc
plik doc - 29 KB

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH rok szkolny 2021/2022

Rodzice dzieci uczęszczających do danego publicznego przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację                      o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie od 11.02.2021r. godz. 8:00 do 19.02. 2021r.godz. 12:00.

 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych w naszej szkole prowadzone będzie przez witrynę naborową

www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

od 01.03.2021r. godz. 8.00 do 11.03.2021r. godz. 15.00.

Wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców (prawnych opiekunów) wniosek  należy złożyć w sekretariacie szkoły, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji.

Przedszkole Zasady naboru 2021

docx
plik docx - 33.4 KB

Zarządzenie 46/2021 Prezydenta Miasta Rybnika

rtf
plik rtf - 98.6 KB

Uchwała 684/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika

pdf
plik pdf - 95.8 KB

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZERWY WAKACYJNEJ W 2021 R.

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 w miesiącach letnich lipiec-sierpień utrzymana zostaje zasada organizacji pracy przedszkoli bez tzw. dyżurów wakacyjnych. Dzieci mają możliwość uczęszczania wyłącznie do swojego przedszkola, które pracuje przez 6 tygodni, określając z wyprzedzeniem zaplanowane 2 tygodnie przerwy.

Nasze oddziały przedszkolne będą nieczynne w okresie od 19 lipca do 1 sierpnia 2021 r.

doc
plik doc - 106 KB

Jadłospis od 12.10 do 16.10.2020

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku

pdf
plik pdf - 292.6 KB

Zasady funkcjonowania oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybnikuw okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniemkoronawirusem SARS-CoV-19

pdf
plik pdf - 251.9 KB
Miasto Rybnik Miasto Rybnik Opiekun Ucznia Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach