docx
plik docx - 34.1 KB

Jadłospis od 04-07.05.2021r.

Stołówka szkolna oferuje posiłki w formie dwudaniowego obiadu.
Koszt obiadu 4,50 zł dla ucznia szkoły.
Wpłaty za obiady dokonujemy przelewem do 15-tego kolejnego miesiąca

na rachunek:
PKO SA 71 1020 2528 0000 0702 0468 7903

Wpłacając na konto należy podać:
1. Imię i nazwisko dziecka
2. Miesiąc i rok za który uiszczana jest opłata
3. Odbiorcę – Szkoła Podstawowa nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku, ul. Sportowa 52, 44-273 Rybnik
4. Nie zaokrąglać wpłat!!!

docx
plik docx - 22.4 KB
Miasto Rybnik Miasto Rybnik Opiekun Ucznia Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach