2023/2024

 

Prezydium Rady Rodziców

działającej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku

w roku szkolnym 2023/2024:

przewodnicząca: Nikola Bednorz

zastępca przewodniczącej: Judyta Ryszka

skarbnik: Paulina Rusok

 

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o dokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców.

Składka na komitet rodzicielski  w roku szkolnym 2022/2023 wynosi:
- 100 zł na pierwsze dziecko,
- 50 zł na kolejne dziecko.

Wpłaty można dokonać do końca października  przelewem na konto:


Nr rachunku: 35 8468 0000 0010 0045 0557 0001 Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śl.

W tytule przelewu proszę wpisać : imię i nazwisko dziecka oraz klasę/grupę, do której uczęszcza.Klasa w której będzie największa ilość wpłat na Radę Rodziców, w nagrodę otrzyma dofinansowanie do wycieczki klasowej w kwocie 500 zł .

Miasto Rybnik Miasto Rybnik Opiekun Ucznia Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach