Historia

Budynek szkoły został oddany do użytku w 1912 roku. Niestety, szczegółowe dzieje aż do roku 1945 nie są znane, ponieważ zaginęły wszelkie kroniki dotyczące tego okresu. Wiadomo tylko, że w czasie wojny budynek uległ częściowemu zniszczeniu.

25 kwietnia 1945 roku 612 uczniów i 5 nauczycieli rozpoczęło nowy rok szkolny. Nauka odbywała się już w języku polskim. Pierwszym kierownikiem powojennej placówki został Michał Magnor. Po roku stanowisko to objął Władysław Jeleń. Wtedy to przeprowadzono gruntowny remont szkoły. W latach 1950 – 1971 szkołą kierował Stanisław Miodoński. Przez cały ten okres szkoła borykała się z problemem braku miejsca.

Następny dyrektor Bernard Chlubek podjął decyzję o rozbudowie szkoły. Dobudowano część sanitarną, podwyższono dach, co dało dodatkowe sale lekcyjne, przebudowano budynek mieszkalny przylegający do szkoły, dobudowano kotłownię. W 1983 roku oddano do użytku salę gimnastyczną i aulę. W trakcie kadencji dyrektora Chlubka, w 1980 roku, szkole nadano imię Fryderyka Chopina ze względu na bogate tradycje muzyczne. Chór i orkiestra mandolinowa zdobywały liczne nagrody na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. W 1986 roku dyrektorem został Zygmunt Sabatowski, od 1991 roku placówką kierowała Elżbieta Rzok, a od roku 2004 dyrektorem był Adrian Fojcik.

Do roku 2001 placówka funkcjonowała jako Szkoła Podstawowa nr 23 im. Fryderyka Chopina. Od roku 1999,     w związku ze zmianami w systemie oświaty, rozpoczęło swoją działalność Gimnazjum nr 12 w Rybniku. Od września 2017r., w efekcie kolejnych zmian oświatowych, placówka  ponownie stała sie szkołą podstawową.   Obecnie funkcję dyrektora pełni mgr Sylwia Benauer.

Miasto Rybnik Miasto Rybnik Opiekun Ucznia Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach