Zapraszamy na I Cross Niewiadomski!

2018-05-14

Potrzebne dokumenty do pobrania w zakładce DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Szanowni Państwo,
24 maja br. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku organizuje zawody biegowe -
I CROSS NIEWIADOMSKI POD HONOROWYM PATRONATEM PANI DYREKTOR SYLWII BENAUER.
Impreza jest skierowana do wszystkich uczniów szkół podstawowych z Rybnika i odbędzie się w kategoriach:
Bieg Malucha - klasy I-III SP
Bieg Juniora Młodszego - klasy IV-V SP
Bieg Juniora - klasy VI-VII SP
Bieg Juniora Starszego - klasy gimnazjalne.
W czasie zawodów przewidujemy także rywalizację sztafet.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH WSZYSTKICH CHĘTNYCH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY. ZGŁOSZENIA PRZYJMUJĄ ORGANIZATORZY - PANI ANNA LAPMAN I PAN ARKADIUSZ WĘGLORZ.

Miasto Rybnik Miasto Rybnik Opiekun Ucznia Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach