2024-05-06

Dnia 26 kwietnia 2024 r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny. Wzięło w nim udział piętnaścioro uczniów z klas IV-VII wyłonionych w trakcie klasowych eliminacji.
I miejsce zajęła Aleksandra Polańska kl. VII,
II miejsce zajął Damian Wajsman kl. VII,
III miejsce zajęła Liwia Śliwa kl. IV.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

M. Absalon

Miasto Rybnik Miasto Rybnik Opiekun Ucznia Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach