Powrót do szkół uczniów klas I-III od 18.01.2021

2021-01-13

POWRÓT DO SZKÓŁ UCZNIÓW KLAS I-III OD 18.01.2021

W związku z powrotem uczniów klas I-III do szkół od 18.01.2021r prosimy o zapoznanie się

z ewentualnymi zmianami w planie lekcji, który dostępny jest na platformie Librus.

Informujemy jednocześnie, iż lekcje odbywać się będą w następujących salach:

KLASA 1-sala klasy 1 (II piętro)
KLASA 2-sala języka polskiego (I piętro)
KLASA 3-sala  języka niemieckiego  (parter)

Do każdej klasy przydzielona została szatnia:
KLASA 1-sala klasy 3 (II piętro)
KLASA 2-sala matematyczna (1 piętro)
KLASA 3-sala historyczna (parter)

Zmienione zostały godziny wydawania obiadów w poszczególnych dniach tygodnia – szczegóły u wychowawców.

Miasto Rybnik Miasto Rybnik Opiekun Ucznia Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach