2021-01-13

W dniach20.01.2021r. i 21.01.2021r.odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami oddziałów szkolnych i oddziałów przedszkolnych według następującego harmonogramu:

20.01.2021r.

- oddziały przedszkolne – godzina 17:00 (budynek przedszkola),

- klasa 1 – godzina 17:00 ( szkoła –sala klasy pierwszej II piętro),

21.01.2021r.

- klasa 2 – godzina 17:00 ( szkoła -sala języka polskiego Ipiętro),

- klasa 3 – godzina 17:30 ( szkoła -sala języka niemieckiego parter),

21.01.2021r.

- klasa 4 – godzina 17:00 zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy Teams,

- klasa 6 – godzina 17:00 zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy Teams,

- klasa 8 – godzina 17:00 zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy Teams.

Miasto Rybnik Miasto Rybnik Opiekun Ucznia Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach