CZAPKA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

2020-12-01

Dzień dobry,
W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną akcja będzie przebiegać w nieco odmienionej formie niż dotychczas. Nie spotkacie
już na rybnickich ulicach i w sklepach wolontariuszy, ponieważ praktycznie cała akcja odbędzie się online!
Na fanpage’u Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika odbędą się aukcje, z których cały dochód zostanie przeznaczony dla
potrzebujących.
Kolejnym sposobem, żeby wspomóc „Czapkę”, jest przelew na konto bankowe:
Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży
Numer konta: 55 1090 0088 0000 0001 4714 0850
Przelewy można dokonywać między 30 listopada a 18 grudnia br.
Z przekazanej pomocy przygotowywane są paczki żywnościowe i prezentowe dla rybnickich rodzin.
W załączeniu plakat informacyjny tegorocznej akcji z gorąca prośba o
rozpowszechnienie
Pozdrawiam

Katarzyna Korba
Kierownik Referatu Projektów Edukacyjnych
Urząd Miasta Rybnika

Miasto Rybnik Miasto Rybnik Opiekun Ucznia Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach