Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

2019-09-15

2 września 2019 roku naszą szkołę odwiedziła Pani Kazimiera Drewniok - artystka malarka, która przez swą twórczość propaguje kulturę, obyczajowość i tradycje Śląska. Wspólnie

z dziećmi uczestniczyła w inauguracji nowego roku szkolnego i opowiadała o swej edukacji, którą przerwała II wojna światowa.

Pani Drewniok należy do pokolenia Dzieci Wojny, którym nie było dane chodzić do polskiej szkoły w czasie wojny. Tym samym dołączyliśmy się do ogólnopolskiego projektu Przerwany Marsz..., którego celem jest symboliczne kontynuowanie edukacji ludzi,, którym wojna ją uniemożliwiła.

Pani Kazimiera barwnie i ciekawie opowiadała o swoim dzieciństwie, przypomniała gwarowe odpowiedniki szkolnych nazw oraz podarowała plakat, na którym umieściła swoje wspomnienia z tego czasu.

Serdecznie dziękujemy Pani Kazimierze Drewniok za obecność. 

Miasto Rybnik Miasto Rybnik Opiekun Ucznia Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach