UMOWA REGULUJĄCA ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

2019-08-26

Zamieszczamy wzór wniosku dla rodziców, którzy we własnym zakresie zapewniają dojazd dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej i chcieliby z tego tytułu zawrzeć umowę regulującą zwrot kosztów tego dojazdu. Jednocześnie informujemy, że do ustalenia stawki za 1 przejazd będzie brana średnia cena paliwa z dnia 22.08.2019 r. jak w zał. pliku tj. LPG: 1,85 zł/litr, ON: 4,95 zł/litr, Pb95: 5,02 zł/litr.

 

Wniosek do pobrania w zakładce dla uczniów i rodziców.

http://www.sp23.miastorybnik.pl/dla-uczniow-i-rodzicow/

Miasto Rybnik Miasto Rybnik Opiekun Ucznia Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach