Oddziały Przedszkolne

Uwaga! Rodzice dzieci rozpoczynających naukę w przedszkolu od dnia 1 września 2019r.

Zebranie rodziców dzieci przyjętych ( kontynuujących i nowo przyjętych) do oddziałów przedszkolnych od 1 września 2019r. odbędzie się 4 czerwca br. o godzinie 16:30 w auli szkoły.

Serdecznie zapraszamy.

 

PRZEDSZKOLE – DYŻUR WAKACYJNY

Opiekę nad dziećmi w okresie wakacyjnym pełni:

  • LIPIEC - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku
  • SIERPIEŃ – Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Zapisy prowadzą sekretariaty wyżej wymienionych szkół w terminie od 20 do 31 maja 2019r.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych w naszej szkole prowadzone będzie przez witrynę naborową

www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

od 01.04.2019r. godz. 9.00 do 12.04.2019r. godz. 15.00.

Wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców (prawnych opiekunów) wniosek  należy złożyć w sekretariacie szkoły, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji.

doc
106496

Jadłospis od 24-28.02.2020r.

Karty wejść i wyjść w roku szkolnym 2018/2019

Rodzice dzieci rozpoczynających od września 2018r. naukę w przedszkolu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im Górniczego Stanu w Rybniku mogą odbierać w sekretariacie szkoły karty wejść i wyjść do przedszkola.

DZIĘKUJEMY SPONSOROM

Dzieci, rodzice oraz wychowawcy bardzo dziękują firmom i sobom prywatnym za zakup zabawek i pomocy dydaktycznych

  • POL- EKO. - APARATURA  Spółka Jawna  z Wodzisławia Śląskiego
  • Szkole Pływania HOBBY SPORT
  • Szkoła Pływania ANTIDOTUM Agnieszka Grzegorzyca
  • Pani Żanecie Mrozek

Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.

Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.

Trzeba odwagi aby nie zwarzając na przeszkody, wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń.

.

Miasto Rybnik Miasto Rybnik Opiekun Ucznia Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach