Informacje

REKRUTACJA DO PIERWSZEJ KLASY

Postępowanie rekrutacyjne do pierwszej klasy naszej szkoły prowadzone będzie przez witrynę naborową

https://rybnik.elemento.pl

od 02.04.2019r. godz. 8.00 do 17.04.2019r. godz. 15.00.

Wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszenie lub wniosek  należy złożyć w sekretariacie szkoły, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych w naszej szkole prowadzone będzie przez witrynę naborową

www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

od 01.04.2019r. godz. 9.00 do 12.04.2019r. godz. 15.00.

Wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców (prawnych opiekunów) wniosek  należy złożyć w sekretariacie szkoły, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji.

rekrutacja  2019/2020

Szczegółowe informacje w zamieszczonych niżej dokumentach

 

 

Oferta placówki

doc
139264
Miasto Rybnik Miasto Rybnik Opiekun Ucznia Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach