KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

2020-03-24

Nowe informacje na temat kształcenia na odłegłość w terminie od 25.03.2020 do 10.04.2020 r.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. , poz.493) nasza szkoła prowadzi kształcenie na odległość.

Szczegółowe informacje zostały przekazane uczniom, rodzicom i nauczycielom przez wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz ogłoszeniu na aplikacji ePrzedszkole. Proszę o stosowanie się do nowych ustaleń.

Z poważaniem

Dyrektor Sylwia Benauer.

Miasto Rybnik Miasto Rybnik Opiekun Ucznia Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach