PILNY KOMUNIKAT!

2020-03-11

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ OD 12.03.2020r DO 25.03.2020r.

Szanowni Państwo,

informuję, że w dniach 12 i 13 marca br., w naszej szkole i  oddziałach przedszkolnych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze w godzinach od 7.00 do 15.30, dla tych uczniów i dzieci, którym rodzice nie są w stanie zorganizować opieki. Prosimy nie wysyłać dzieci do szkoły ani do przedszkola.

W dniach od 16.03.2020r. do 25.03.2020r. szkoła będzie zamknięta na podstawie decyzji Premiera RP.

Rodzicowi dziecka do 8 roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola, szkoły, należy się zasiłek opiekuńczy ( art. 32 ust 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa (Dz. U. 2017, poz. 1368)). Wniosek do pobrania na stronie https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy - formularze ZAS-36, Z-15A).

Apeluję, aby podczas dwutygodniowej przerwy w zajęciach dydaktycznych uczniowie nie opuszczali swojego miejsca zamieszkania.

Dni tych nie należy traktować jako dni wolnych czy jako dodatkowych ferii. W miarę możliwości za pośrednictwem e-dziennika nauczyciele będą przygotowywali i przesyłali zadania dla uczniów.

Proszę rodziców, aby na bieżąco czytali komunikaty i wiadomości przesyłane poprzez dziennik elektroniczny.

Telefon kontaktowy szkoły:

32 4259715 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Sylwia Benauer

dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miasto Rybnik Miasto Rybnik Opiekun Ucznia Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach