REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH rok szkolny 2020/2021

2020-02-26


Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych w naszej szkole prowadzone będzie przez witrynę naborową

www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

od 15.04.2020r. godz. 9.00 do 23.04.2020r. godz. 15.00.

Wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców (prawnych opiekunów) wniosek  należy złożyć w sekretariacie szkoły, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji.

 
 Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu  Rybniku znajduje się w zakładce "Dla kandydatów".
Miasto Rybnik Miasto Rybnik Opiekun Ucznia Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach