REKRUTACJA DO PIERWSZEJ KLASY rok szkolny 2020/2021

2020-02-26

Postępowanie rekrutacyjne do pierwszej klasy naszej szkoły prowadzone będzie przez witrynę naborową

https://rybnik.elemento.pl

od 02.03.2020r. godz. 8.00 do 20.03.2020r. godz. 15.00.

Wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszenie lub wniosek  należy złożyć w sekretariacie szkoły, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji.

Regulamin rekrutacji znajduje się w zakładce "Dla kandydatów".

Miasto Rybnik Miasto Rybnik Opiekun Ucznia Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach