ZARZĄDZENIE NR 22/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli

2020-01-28

ZARZĄDZENIE NR 22/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 16 stycznia 2020 r.

 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik  jest organem prowadzącym znajduje się w zakładce DLA KANDYDATÓW

http://www.sp23.miastorybnik.pl/dla-kandydatow/

Miasto Rybnik Miasto Rybnik Opiekun Ucznia Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach