ZARZĄDZENIE 21/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych

2020-01-28

 

 

 

ZARZĄDZENIE 21/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 16 stycznia 2020 r.

 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym znajduje się w zakładce DLA KANDYDATÓW

http://www.sp23.miastorybnik.pl/dla-kandydatow/

Miasto Rybnik Miasto Rybnik Opiekun Ucznia Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach