SZYMON Z TYTUŁEM STYPENDYSTY PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

2019-06-13

11 czerwca 2019r. Stypendium Prezydenta Miasta Rybnika za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe,

postawę i zaangażowanie  w życie szkoły oraz  aktywność w środowisku lokalnym z rąk wiceprezydenta

Rybnika – Wojciecha Świerkosza odebrał  nasz uczeń Szymon Smołka.

Serdecznie gratulujemy!

Miasto Rybnik Miasto Rybnik Opiekun Ucznia Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach